ساماندهی گودبرداری های ساختمانی 

02:00736

گودبرداری های ساختمانی دراستان خوزستان ساماندهی می شوند.
با حضور نایب رییس  اول سازمان ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز،رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره کل راه وشهرسازی و تعدادی ازاعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان،جلسه ای با موضوع تهیه دستورالعمل گودبرداری های ساختمانی در استان تشکیل شد.


در ابتدا نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان اجرایی کردن دستوالعمل گودبرداری و تهیه الگویی برای سامان دهی عوامل موجود گودبرداری در سطح شهراهواز و استان را بسیار حائز اهمیت دانست و ازحضور و حمایت اعضای شرکت کننده در این جلسه که در راه اندازی این دستورالعمل قدردانی کردند.
واهبی ابراز امیدواری کرد که با اجرایی نمودن این دستورالعمل شاهد کاهش حوادث ناشی از گودبرداری باشیم.
در ادامه این جلسه معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهوازگفت: با توجه به جنس خاک در اکثر شهرهای استان خوزستان،نیازمند الگوی استانداردی برای گودبرداری های ساختمانی هستیم.
زارع زاده در ادامه افزود: توجه به موضوع تخریب و گودبرداری از منظر حقوق عامه و مشکلات مرتبط نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و با توجه به اینکه گودبرداری یکی از پر ریسک‌ترین مراحل اجرایی در فرایند احداث ساختمان است، به منظور حصول اطمینان از اجرای اصولی و ایمن گودبرداری‌های ساختمان استفاده از پیمانکاران دارای تخصص گودبرداری قطعاً تاثیر به سزایی در کاهش خطرات احتمالی در سطح شهر خواهد داشت.


زارع زاده تصریح کرد: از این رو پیرو دستورالعمل اجرایی ابلاغی سال ۱۳۹۲ از سوی وزارت راه و شهرسازی و با هدف ساماندهی پیمانکاران گودبرداری، ساز و کار اجرایی شرکتهای ذیصلاح برای انجام امور تخریب و گودبرداری در حال تدوین است.
رحمتی،مسئول نظام مهندسی راه وشهرسازی نیزازحضور اعضای شرکت کننده در این جلسه تشکرکرد و آمادگی و حمایت  اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان را در اجرایی و بومی کردن  این دستورالعمل اعلام نمود.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35866

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.