آغاز ثبت نام نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

06:00318

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

نظر به اینکه هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ، انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را به صورت تمام الکترونیکی از ساعت ۸ الى ۱۶ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ برگزار خواهد نمود لذا بدینوسیله از کلیه علاقمندان حائز شرایط داوطلبی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی تأسیسات برقی شهرسازی ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۵۹ آئین نامه اجرای آن به شرح زیر بوده و علاقه مند به عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند دعوت می شود نسبت به ارائه مستندات و مدارک لازم از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ تا پایان وقت ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ از طریق سامانه انتخابات به آدرس www.onlinesen.ir اقدام نمایند

و از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ الى ۱۴۰۳/۰۴/۱۳جهت ارائه اصل مدارک و تطبیق مستندات به محل هیات اجرایی انتخابات واقع در امانیه خیابان شهید پودات ساختمان شماره ۲ اداره راه و شهرسازی استان خوزستان مراجعه نمایند. بدیهی است مدت فوق قابل تمدید نمی باشد و به درخواستهای ناقص یا درخواستهایی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواستهایی که داوطلب عضویت در هیات مدیره دارای شرایط لازم یا مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط با رشته ها یا گروههایی است که اعضای آن کمتر از ۷ نفر موضوع

تبصره ۱ ماده ۶۱ می باشد ترتیب اثر داده نمی شود متقاضی برای تأیید اصالت مدرک تحصیلی کد رهگیری از سامانه استعلام مدرک تحصیلی اخذ و همراه مدارک در سامانه بارگذاری نماید.

شرایط انتخاب شوندگان اعضاء هیأت مدیره سازمان استان وفق ماده ۱۱ قانون و مواد ۵۸ و ۵۹ آئین نامه اجرایی به شرح زیر است:

 ۱-۱-۴ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

 ۲-۱-۴ نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

 ۳-۱-۴. داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی طبق ماده ۵۹ آیین نامه بدین شرح زیر می باشد. نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیتهای حرفه ای بیش از یک بار نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیتهای حرفه ای خود یا بیش از دوبار خلع ید در پیمانکاری عمرانی خود. – عدم تخطی از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه ای مذکور در ماده (۲) مکرر آئین نامه و نظام نامه آن به نحوی که منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه ۳ یا بالاتر شده باشد. تبصره اثبات تخطی از اصول مذکور مستلزم ارایه دلایل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب برای پاسخ نسبت به آن می باشد.

۴-۱-۴ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی.

 ۱-۴- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبصره: اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند.

. ۶-۱-۴- دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه:

 الف – صلاحیت علمی:

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری در یکی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که داوطلب درخواست عضویت برای آن را در هیأت مدیره دارد. عناوین رشته ها از جهت اصلی بودن مدرک تحصیلی که توسط کمیسیون موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون تعیین شده و به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسیده است.

تبصره: مدارک پیوسته بالاتر از کارشناسی در تمام رشته های اصلی یا مدرک ناپیوسته بالاتر از کارشناسی در رشته های اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا ۱۰ سال پس از تصویب قانون، (تا ۱۳۸۴/۱۲/۲۸) بوده یا دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های اصلی دیگر باشد. پذیرفته خواهد بود.

۲.گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به حرفه مهندسی پس از دوره کارشناسی و اخذ گواهینامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازی

 ب صلاحیت حرفه ای:

 ۱-دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته ای که داوطلب خواهان عضویت در هیأت مدیره در آن رشته است.

۲- داشتن حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک.

 ۳-اشتغال به یکی از امور فنی زیر در رشته مهندسی که برای آن درخواست عضویت در هیأت مدیره دارد در (۵) سال مداوم آخر یا (۱۰) سال متناوب متصل به زمان تسلیم درخواست داوطلبی:

* انجام طراحی محاسبه، نظارت عملیات اجرایی تولید و نصب نقشه برداری راهبری نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی و کارشناسی و مانند این عناوین .

* مدیریت مستقیم همراه با مشارکت حرفه ای در فعالیتهای فوق .

*آموزش و تحقیق در زمینه های حرفه ای رشته مورد تقاضا .

تبصره :۱ برای داوطلبانی که به دلیل ریاست سازمان استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه ای در تمام یا بخشی از ۵ سال مذکور ناممکن بوده داشتن مجموعاً ۵ سال سابقه فعالیت حرفه ای یا آموزشی و تحقیقی در سال های متصل به زمان داوطلبی بدون احتساب دوران ریاست سازمان استان الزامی است.

تبصره ۲ :داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در سازمان همان استان قبل از تقاضای داوطلبی الزامی است.

تبصره ۳: به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف تصدی همزمان کارکنان دستگاههای نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون مجاز نمی باشد. رعایت مفاد مندرج در ابلاغیه شماره ۲۸۴۸/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ معاونت محترم وقت مسکن و ساختمان الزامی است.( پیوست شماره ۱۱)

   هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=41030

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.