روابط عمومی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی تهیه و اجرای ۲ دستگاه آسانسور به صورت کامل با اجرای شاسی مربوطه ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان – دفتر نمایندگی دزفول

نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان قصد دارد تهیه و اجرای 2 دستگاه آسانسور به صورت کامل با اجرای شاسی مربوطه ساختمان دفتر نمایندگی دزفول را بصورت...

10:00

وبینار آموزشی نحوه ارسال اظهارنامه و فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی خوزستان به نقل از مدیریت آموزش نظام مهندسی کشور دوره آموزشی با عنوان" وبینار آموزشی نحوه ارسال اظهارنامه و فرم تبصره ماده 100 ق.م.م...

کمتر از یک دقیقه

برگزاری دوره آموزشی رایگان سامانه مودیان و ارزش افزوده

اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان دوره آموزشی رایگان سامانه مودیان و ارزش افزوده را برای مهندسین سازمان نظام مهندسی استان خوزستان برگزار می‌نماید با توجه به  ظرفیت محدود ۱۵۰...

کمتر از 30 ثانیه

تهیه پیش نویس آیین نامه اجرایی بیمه تامین اجتماعی مهندسان

در کمیسیون تدوین آیین نامه اجرایی بیمه تامین اجتماعی مهندسان و شناسنامه فنی ملکی: تهیه پیش نویس آیین نامه اجرایی بیمه تامین اجتماعی مهندسان به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی...

کمتر از یک دقیقه

موفقیت درآزمون و دوره داوری بین المللی بوکس توسط عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی خوزستان ، مهندس مجید عبدالخانی، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و قهرمان اسبق تیم ملی بوکس ، درآزمون و دوره داوری بین...

کمتر از یک دقیقه

صعود به قله آرارات کشور ترکیه توسط عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی خوزستان مهندس سارا امانی بابادی کوهنورد خوزستانی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان دفتر نمایندگی مسجدسلیمان طی یک برنامه کوه پیمایی به قله...

کمتر از یک دقیقه