ابلاغ ضوابط و معیارهای فنی طراحی دیوارهای بنایی محوطه

کمتر از یک دقیقه58

مطابق با نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص الزام رعایت ضوابط و معیارهای فنی طراحی دیوارهای بنایی محوطه، به اطلاع کلیه مهندسان طراح ، ناظر و مجری می رساند ضروری است دستورات مندرج در راهنمای طراحی و اجرای دیواره های بنایی محوطه تهیه شده توسط دفتر مقررات ملی ساختمان را ، درپروژهای خود ،مطابق ضوابط مندرج اجرا نمایند .

در ادامه و به منظور بهره برداری و بکار گیری موارد قانونی در پروژه ها کتاب راهنمای طراحی و اجرای دیواره های بنایی محوطه جهت استفاده قرارگرفته است.

 

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=41324

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.