اطلاعیه

کمتر از یک دقیقه217

به آگاهی تمامی اعضای محترم می رساند ، چنانچه تاکنون نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی و حرفه ای خود در سامانه یکپارچه اقدام ننموده اید، خواهشمند است حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۰۳/ ۱۴۰۳ با مراجعه به سامانه مذکور به آدرس : IMS.IRCEO.IR  در این خصوص اقدام نمایید، لازم به ذکر است بر اساس ابلاغیه شورای مرکزی ارائه خدمات اعم از (ارجاع نقشه و ثبت کار و حضور در مجامع عمومی ، آموزش، تمدید عضویت، ارتقاء، انتخابات و سایر خدمات مهندسی ) برای اعضایی که تا تاریخ مذکور اقدام ننمایند ، متوقف خواهد گردید.

شورای مرکزی عضویت و اطلاعات مهندسانی که تا تاریخ مذکور نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام ننمایند را از سامانه خود حذف خواهد نمود.

مجدداً تاکید می گردد سامانه های سازمان های نظام مهندسی استان ها حذف شده و تنها مرجع ثبت اطلاعات سامانه یکپارچه شورای مرکزی می باشد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=41001

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.