سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه فوق العاده هیات مدیره (۲۵/اردیبهشت/۱۴۰۱)

01:251.3K

 

۱-با توجه به ادامه مباحث مطرح شده هیات مدیره با تشکیل جلسه فوق العاده موافقت می نماید.

۲-با پیشنهاد مدیر خدمات مهندسی و بررسی های کارشناسی بعمل آمده و با توجه به اینکه نحوه امتیازبندی در شهرستانها براساس ظرفیت مانده می باشد، هر شخص جدیدالورود به دلیل عدم اخذ کار با امتیاز کامل در ابتدای صف ارجاع قرار می گیرد موافقت گردید برای مهندسین جدیدالورود در شهرستانها براساس ظرفیت مانده بشرح ذیل عمل شود:

۱-۲-افرادی که در سه ماهه اول سال موفق به اخذ پروانه می شوند با ۸۰ درصد امتیاز کل وارد سامانه ارجاع نظارت شوند.

۲-۲-افرادی که در سه ماهه دوم سال موفق به اخذ پروانه می شوند با ۷۰ درصد امتیاز کل وارد سامانه ارجاع نظارت شوند.

۳-۲-افرادی که در سه ماهه سوم سال موفق به اخذ پروانه می شوند با ۶۰ درصد امتیاز کل وارد سامانه ارجاع نظارت شوند.

۴-۲-افرادی که در سه ماهه چهار سال موفق به اخذ پروانه می شوند با ۵۰ درصد امتیاز کل وارد سامانه ارجاع نظارت   می شوند.

۳- پیشنهاد گردید به جهت حمایت از مهندسانی که شاغل تمام وقت نیستند (تمام وقت نظام مهندسی هستند)، امتیاز نظارت ایشان ۴درصد نسبت به افراد شاغل تمام وقت افزایش داشته باشد، مورد بررسی قرار گرفت.

۴-با توجه به مطرح شدن هزینه انشعاب آب و فاضلاب کوی پیروزی پروژه ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی و صدور فیش نقدی حق انشعاب توسط شرکت آب و فاضلاب اهواز، پرداخت آن مورد تصویب قرار گرفت.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=33402

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.