سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه فوق العاده هیات مدیره ۵/تیرماه/۱۴۰۱

کمتر از 30 ثانیه1.2K

 

۱-خزانه دار محترم سازمان، گزارش مبسوطی ارائه نمودند مقرر شد با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری مجمع عمومی و مجمع فوق العاده مقدمات مورد لزوم جهت برگزاری مجامع فوق الذکر انجام پذیرد .

۲-با توجه به مباحث صورت گرفته، مقرر شد تصمیم گیری در خصوص سایر بندهای مطرح شده در دستور جلسه به جلسه بعد هیات مدیره موکول گردد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=33614

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.