اهم مصوبات جلسه مورخ (۱۱/تیرماه/۱۴۰۲)

کمتر از 30 ثانیه693

در خصوص خریدهایی که فرآیند آن طبق ضوابط و آئین نامه مالی – معاملاتی انجام شده، با توجه به وضعیت بازار هیات مدیره موافقت و مقرر نمود:

الف-در قبال اخذ تضمین طبق نظام نامه، از فروشندگان به شرط صدور پیش فاکتور بر مبنای پیش پرداخت و تائید مدیر پیمان نسبت به حداکثر پرداخت ۸۰% (هشتاد درصد) مبلغ معامله با تائید هیات رئیسه اقدام شود

ب-تائیدیه کتبی مبنی بر وجود و اختصاص کالا توسط مدیریت پیمان به سازمان تحویل گردد.

ج-این مصوبه صرفاً جهت خرید کالاها و مصالح پروژه های کوی پیروزی، دزفول و گتوند می باشد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35735

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.