اهم مصوبات جلسه مورخ (۲۳/بهمن ماه/۱۴۰۱)

کمتر از یک دقیقه1.1K

۱-پیرو صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ در خصوص تعیین تکلیف سیستم سرمایشی، با توجه به نامه شماره ۴۲۱۳۲ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ امور مالی ، هیات مدیره با اصلاح صورتجلسه مذکور و برگزاری مناقصه عمومی با اکثریت آراء موافقت بعمل آورد.

۲-در خصوص بررسی شیوه نامه ارجاع نظارت بر شرکتهای حقوقی مطرح و مقرر گردید موضوع توسط کمیته ای مرکب از آقایان مهندس رنجبر، مهندس مومنی، مهندس عبداله پور، مهندس قاسم بابادی و مهندس سپهر محمدیان بررسی لازم انجام و پیشنهادات برای جلسه آتی هیات مدیره ارسال شود.

۳- نامه ۱۳۱۶/۴۰۱/ ک.خ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ سازمان نظام کاردانی ساختمان خوزستان با توجه به یکپارچه سازی سامانه ارجاع نظارت مهندسین و کاردانها و لزوم کنترل ظرفیت و صلاحیت آنها، مطرح و هیات مدیره با اخذ ۵% از حق الزحمه نظارت کارهای بنیاد مسکن موافقت می نماید.

۴-در خصوص نحوه محاسبه امتیاز سابقه کار در شرکتهای حقوقی طراح و ناظر، هیات مدیره مصوب می نماید با توجه به سابقه افراد حقیقی شاغل در شرکت حداکثر تا ۵۰۰ امتیاز محاسبه و اعمال گردد مراتب جهت طرح در هیات چهار نفره استان ارسال خواهد شد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34906

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.