اهم مصوبات جلسه مورخ (۲۵/تیرماه/۱۴۰۲)

کمتر از 30 ثانیه919

جلسه هیات مدیره بصورت فوق العاده با حضور اعضای محترم شورای انتظامی قبل و جدید برگزار و ضمن تقدیم الواح و احکام از زحمات ایشان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

با حضور مدیر پیمان پروژه دفتر دزفول، پس از توضیحات مدیر پیمان مقرر گردید: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ (پس از احداث اسکلت) با درصد ۹/۹ نسبت به تمدید قرارداد مدیر پیمان اقدام گردد

درخواست امور اداری در خصوص استخدام خانم نگین رضایی مطرح و با توجه به صورتجلسه کمیته استخدام با اکثریت آراء موافقت بعمل آمد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35741

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.