اهم مصوبات جلسه مورخ (۱/مردادماه/۱۴۰۲)

کمتر از 30 ثانیه872

هیات مدیره مقرر نمود در خصوص صدور احکام مهندسین کنترل نظارت ساختمان، نسبت به صدور احکام اقدام گردد.

در خصوص پیشنهاد واحد خدمات مهندسی به شماره ۱۵۳۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ در رابطه با جدول تخفیف تعرفه (با توجه به ابلاغ قطعی تعرفه خدمات مهندسی ۱۴۰۲) برای دفاتر نمایندگی و شهرهای اقماری (طبق جدول پیوست) به امضاء و تصویب هیات مدیره رسید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35743

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.