سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه هیات مدیره ۶/شهریور/۱۴۰۱

کمتر از یک دقیقه1.2K

 

* در رابطه با ساختمانهایی که در سیستم نظام مهندسی ثبت نشده اند فلوچارت روند کار توسط مهندس انصاری ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر شد مدیران خدمات مهندسی، کمیته کنترل نظارت و مجریان با نامبرده فرآیند اجرایی را ظرف دو هفته تدوین نمایند این فرآیند در تکمیل بند یک مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ هیات مدیره تنظیم و تدوین شده است .

* نظام نامه کمیته کنترل نظارت توسط مهندس رنجبر ارائه شد و جزئیات آن توسط اعضاء بررسی گردید و در نهایت مقرر شد بمنظور اصلاح نظام نامه احدی از اعضای هیات رئیسه، مهندس رنجبر، مهندس واهبی و مهندس مومنی به اتفاق جلساتی تشکیل و اقدام لازم طی یک ماه صورت پذیرد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34034

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.