سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره ۲۸/فروردین/۱۴۰۱

01:011.3K

۱-در نطق پیش از دستور به پیشنهاد خزانه دار عامل خزانه دار دفاتر نمایندگی شهرهای لالی، شادگان، باوی، دشت آزادگان و گتوند حذف گردید و مسئولیت آنها بر عهده خزانه دار سازمان می باشد و مقرر شد چک های تنخواه گردان و هزینه کرد این دفاتر نمایندگی با امضاء مشترک مدیر دفتر نمایندگی و مسئول مالی آن شهرستان انجام شود. مورد موافقت هیات مدیره قرار گرفت و مقرر شد بعد از سه ماه بازخورد این مصوبه توسط خزانه دار سازمان به هیات مدیره ارائه نماید.

۲-تفویض اختیار به هیات رئیسه و خزانه دار سازمان داده شد در خصوص انتقال مبالغ سپرده سازمان به صندوق های سپرده گذاری در بانک های ملت و تجارت و صادرات براساس صرفه و صلاح سازمان اقدام نمایند.

۳-با استناد به بند ۱۵-۳-۴ مبحث دوم مقررات ملی موافقت گردید برای ناظران حقوقی که تمایل به انجام کار نظارت در مناطق محروم و فاقد ناظر به تعداد کافی باشند به هیات چهار نفره استان پیشنهاد گردد تا ۵۰% (پنجاه درصد) زیربناء و تعداد این نوع کارها جزو ظرفیت اشتغال این اشخاص منظور گردد.

۴-با توجه به درخواست آقای مهندس رشیدی پور و استعفاء از کمیسیون معاملات در دستور جلسه قرار گرفت. و با استعفای ایشان موافقت گردید.

۵-هیات مدیره آقای مهندس عبداله پور را بعنوان عضو کمیسیون معاملات انتخاب نمودند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=32962

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.