سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره۲۲/فروردین/۱۴۰۱

کمتر از 30 ثانیه1.2K

۱-در نطق پیش از دستور موضوع اجرائیه سازمان تامین اجتماعی طرح گردید و دستور جلسه قرار گرفت.

۲-با توجه به اجرائیه سازمان تامین اجتماعی موافقت گردید:

الف – یک فقره چک ضمانت جهت تقسیط اجرائیه به سازمان تامین اجتماعی تحویل گردد.

ب – هیات مدیره ضمن موافقت با تقسیط ، اقدامات خود را جهت پیگیری های حقوقی از مراجع ذی ربط انجام دهد.

ج – مقرر شد امور مالی ظرف دو هفته آینده گزارش مبسوطی در این خصوص ارائه نمایند.

۳-هیات مدیره با پیشنهادات امور خدمات مهندسی جهت ارائه به هیات چهار نفره استان موافقت نمودند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=32958

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.