لزوم درج نام مجری ذیصلاح در پروانه ساخت ساختمان های ۸ سقف و بیشتر

کمتر از یک دقیقه3.2K

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز در مکاتبه ای با مدیران مناطق هشتگانه شهرداری اهواز از اجرایی شدن ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و بند ۱۴-۴-۳ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از ۲۰/مردادماه/۹۸ جهت عملیات اجرایی کلیه ساختمان های ۸ سقف و بیشتر، از طریق مجریان ذیصلاح و صدور پروانه جهت ساختمان های مذکور منوط به درج نام مجری ذیصلاح در پروانه ساخت، خبر داد.

تصویر مکاتبه در ادامه می آید:

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=24896

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.