ممنوعیت اشتغال بکار اتباع خارجی غیر مجاز در پروژه های ساختمانی

کمتر از 30 ثانیه90

به اطلاع می رساند نظر به ممنوعیت سکونت و تردد اتباع افغانستانی ضرورت دارد از اشتغال بکار اتباع خارجی غیر مجاز در پروژ ه های ساختمانی ممانعت بعمل آید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=41314

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.