اعضای هیئت رئیسه سال سوم دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان انتخاب شدند

01:231.0K

در جلسه اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ، اعضای هئیت رئیسه سازمان در سال سوم دوره هشتم انتخاب شدند.به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان، در جلسه یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ هیئت مدیره که با حضور نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی ، اعضای هیئت مدیره و بازرس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان تشکیل شد، اعضای هیئت رئیسه سال سوم دوره هشتم با ترکیب ذیل انتخاب شدند:
۱- مهندس مظفر ساعد به عنوان رییس سازمان۲- مهندس محمد علی عبداله پور به عنوان نایب رییس اول سازمان۳- مهندس مرادعلی واهبی به عنوان نایب رییس دوم سازمان۴- مهندس عبدالرحیم رشیدی پور به عنوان دبیر سازمانهمچنین بنا به پیشنهاد اعضای هیئت رییسه و تصویب هیئت مدیره، مهندس منصور بدیعی فر به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شد.در پایان این جلسه از زحمات دکترکورش خواجوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در سالهای اول و دوم این دوره و همچنین از تلاشهای هئیت رئیسه سال دوم تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=36733

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.