سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه هیات مدیره ۲۶/تیرماه/۱۴۰۱

01:251.6K

 

۱-هیات مدیره بمنظور تسهیل و تسریع در امور ساختمان جهت طی سایر مراحل، مصوبات کمیته های ساختمان کوی پیروزی و پروژه دفتر نمایندگی دزفول با امضای دو نفر موافق (از سه نفر) اعضای کمیته های ساختمان مورد موافقت قرار گرفت

۲-مقرر شد در خصوص بند ۳ دستور جلسه، کمیته سه نفره از اعضای هیات مدیره شامل آقایان مهندس رشیدی پور، مهندس انصاری و مهندس مومنی با مشورت با مشاوران حقوقی نتیجه نهایی جهت تصمیم گیری هیات مدیره در جلسه بعد ارائه نمایند.

۳-در خصوص نامه شماره ۹۷۴۶ خدمات مهندسی مربوط به همکاری در مناطق بافت فرسوده شهرستان مسجدسلیمان و آب گرفتگی شهرستان بندر امام همانند مناطق کم برخوردار تا سقف ۵۰%  (پنجاه درصد) تعرفه همان شهرستان همکاری گردد.

۵-با توجه به نامه شماره ۸۱۰۹ دفتر نمایندگی شهرستان باغملک در خصوص تعرفه خدمات مهندسی، مصوب شد شهرهای باغملک و قلعه تل با ۸۰ درصد تعرفه استان و سایر شهرهای اقماری همانند صیدون و میداود تا ۵۰ درصد تعرفه شهرستان باغملک اقدام گردد.

۶-در خصوص تمدید زمانی قرارداد مجری پیمان پروژه ساختمان دفتر نمایندگی دزفول و پیرو نامه شماره ۴۴۳۹/م/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ مشاور و بنا بر پیشنهاد مشاور پروژه، قرارداد شماره ۲۱۹۰۴ مورخ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ احداث اسکلت و دیوار چینی ساختمان دفتر نمایندگی دزفول با مدیر پیمان به مدت یکسال (۱۲ ماه) از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ تمدید گردد.

۷-در خصوص بند ۴ دستور جلسه پس از بحث و بررسی مقرر شد ادامه مذاکرات تصمیم گیری به جلسه بعد موکول گردد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=33618

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.